STZ

Slovenský Tenisový Zväz

STZ od roku 2018 zastrešuje Slovenské turnaje v termínovej listine, vydáva predpisy pre tieto turnaje a vedie rebríček.

STZ je členom ITF a pôsobí ako styčný bod Slovenského plážového tenisu a jeho hráčov na medzinárodnej pôde voči ITF:

  • potvrdzuje organizáciu medzinárodných ITF turnajov
  • potrvrdzuje nomináciu reprezentácie na medzinárodné majstrovstvá