Slovenské Turnaje 2018

Slovenské turnaje v plážovom tenise sú od roku 2018 oficiálne zastrešené Slovenským Tenisovým Zväzom STZ.

Termínová listina Slovenských turnajov leto 2018

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA TURNAJ?

  1. zaregistrujte sa a preveďte dvoj-ročný členský poplatok 30 eur na účet STZ (info vo formulári) minimálne 1 deň pred súťažou

Registrácia hráča do STZ na turnaje cez SAPT**

  2. a následne sa prihláste na www.zasportujsiopen.sk na konkrétny turnaj, vždy minimálne jeden deň pred turnajom.

(ak už ste členom tenisového klubu alebo STZ, stačí splniť bod 2.)

Na slovenských turnajoch v oficiálnej termínovej listine sa súťaží podľa Predpisov pre Plážový Tenis.

FORMULÁRE A TLAČIVÁ


**Zaregistrovaní členovia do STZ cez Slovenskú Asociáciu Plážového Tenisu (SAPT Bratislava), môžu hrať aj družstvá. Členstvo cez SAPT Bratislava umožní čerpať ďalšie výhody ako zľavnené tréningy a akcie a tréningy v určených časoch zadarmo.

*(Registrácia bez členstva v SAPT Bratislava a bez možnosti čerpania členských výhod. Poplatok za registráciu je rovnaký 30 eur na dva roky.)