Formuláre a Tlačivá

Predpis pre Plážový Tenis

Registrácia hráča na turnaje cez STZ: hracska_re

Registrácia hráča na turnaje cez SAPT:hracska_re-SAPT-Bratislava

Registrácia hráča na turnaje PDF: hracska_re SAPT Bratislava

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA TURNAJ?

Ak ešte nie ste členom klubu alebo STZ (nehrali ste turnaje, družstvá za posledné 2 r.):

  1. Zaregistrujte sa a preveďte dvoj-ročný členský poplatok na účet STZ (info v registračnom formulári) minimálne 3 dni pred súťažou

  2. a následne sa prihláste na www.zasportujsiopen.sk na konkrétny turnaj, vždy minimálne jeden deň pred turnajom.

Ak už ste členom tenisového klubu alebo STZ, stačí splniť bod 2.

Na slovenských turnajoch v oficiálnej termínovej listine sa súťaží podľa Predpisov pre Plážový Tenis.