Slovenské turnaje 2019

Aj v lete 2019 bude SAPT organizovať Slovenské turnaje a Majstrovstvá Slovenska

Termínová listina pre Slovenské turnaje v lete 2019 tu.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA TURNAJ?

  1. Zaregistrujte sa a preveďte dvoj-ročný členský poplatok 30 eur na účet STZ (info v registračnom formulári registrácia-hraca-na-turnaje.pdf minimálne 2 dni pred súťažou

  2. a následne sa prihláste na www.zasportujsiopen.sk na konkrétny turnaj, vždy minimálne jeden deň pred turnajom.

(ak už ste členom tenisového klubu alebo STZ, stačí splniť bod 2.)

Na slovenských turnajoch v oficiálnej termínovej listine sa súťaží podľa Predpisov pre Plážový Tenis.