Asociácia

Slovenská Asociácia Plážového Tenisu SAPT

Čo je naším cieľom:

  • rozvíjať športové aktivity v plážovom tenise na Slovensku a slovenské aktivity v tomto športe v zahraničí.
  • organizácia a riadenie celoštátnych i medzinárodných beach tenisových súťaží a iných športovo-kultúrných podujatí.
  • podpora hráčov, reprezentantov, zviditeľňovanie beach tenisu na Slovensku a Slovenského beach tenisu v zahraničí.
  • organizovanie vzdelávacích aktivít napríklad pre trénerov, deti a rodičov. Udeľovanie trénerských licencií.
  • vydávať interné predpisy, podľa ktorých sa riadi fungovanie a činnosť v rámci SAPT.

Členstvo v SAPT je možné získať na mieste kde sa konajú podujatia v spolupráci so SAPT, alebo vyplnením prihlasovacieho formulára Registrácia hráča SAPT Bratislava